Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Inne

Inne (9)

wtorek, 27 marzec 2018 13:30

Informacja o dniu wolnym

Napisane przez

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu z dnia 02.01.2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r. z uwagi na zachowanie miesięcznego wymiaru czasu pracy, informujemy, że działając na podstawie art. 130 Kodeksu pracy, za święto 6 stycznia przypadające w tym roku w sobotę ustalono dzień 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy.

poniedziałek, 20 listopad 2017 11:11

Ogłoszenie o dofinansowaniu przez WFOŚiGW

Napisane przez

Sierpc, 20.11.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

„Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 481 drzew na terenie Miasta Sierpca – etap II dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 77.022,00 zł.”

środa, 08 listopad 2017 14:33

Informacja o dniu wolnym od pracy

Napisane przez

Informacja w załączniku.

piątek, 04 sierpień 2017 07:54

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Napisane przez

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu w poniższym załączniku przedstawia informację o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy Państwu Uchwałę nr 291/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu Miasta Sierpca w okresie od 01.05.2017 r do dnia 30.04.2018 r.

czwartek, 19 marzec 2015 01:00

Przyjęcia interesantów

Napisane przez

Zgodnie z Regulaminem Pracy MPGK "EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu Dyrektor Zarządu lub Prokurent przyjmują Interesantów i pracowników w sprawie skarg i wniosków w biurze zakładu codziennie od godziny 7:00 do 15:00.

Poniżej przedstawiamy Państwu taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

Fizyko-Chemiczne i Mikrobiologiczne

Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o. o. w Sierpcu jako Uchwałę Nr 245/XXVIII/2006 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 29 marca 2006, którą mogą Państwo pobrać poniżej.