Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

mpgk2016

mpgk2016

Sprzedaż ciągnika URSUS C-360 z beczką asenizacyjną oraz samochodu ciężarowego STAR 200S

Składanie ofert do dnia 06.12.2019 r. do godz. 11:00

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ziemiańskiej i ul. Dobrawy w Sierpcu

Termin składania ofert: 04.10.2019 r.

Termin wykonania: 30.12.2019 r.

środa, 14 sierpień 2019 12:41

Uszycie i dostarczenie odzieży roboczej.

ZAPYTANIE CENOWE

na wykonanie usługi polegającej na uszyciu na wymiary podane przez Zamawiającego odzieży roboczej i dostarczeniu jej do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu.

Termin składania ofert 23.08.2019 r.

Termin wykonania: 30.09.2019 r.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.08.2019 r. do godz. 12:00

piątek, 09 sierpień 2019 14:41

Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych.

Termin składania ofert: 26.08.2019 r.

Postępowanie  o udzielenie zamówienia pn.:

"Dostawa wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Bojanowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 21.08.2019 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza w Sierpcu

Termin składania ofert: 26.08.2019 r.

Termin wykonania: 15.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 5 i 12 w ul. Płockiej w Sierpcu”.

Termin składania ofert - 09.08.2019 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza w Sierpcu

Termin składania ofert: 05.08.2019 r.

Termin wykonania: 15.11.2019 r.

czwartek, 13 czerwiec 2019 13:50

Wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych.

Termin składania ofert: 18.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 5 i 12 w ul. Płockiej w Sierpcu”.

Termin składania ofert - 18.06.2019 r.